Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


grudzień

14

Wolne środki z PFRON.

Uwaga: wolne środki z PFRON

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, że posiada wolne środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie dla osób z niepełnosprawnościami zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny w 2017 roku.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w wymienionym zakresie proszone są o pilne złożenie wniosku o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Wnioski dostępne są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu w zakładce - dokumenty do pobrania lub siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, pokój 5 – parter. Szczegółowych informacji udzielą pracownicy MOPR  w godzinach od 7:30 do 15:30, tel. 91 322 54 82.

 

                                                                                                Zapraszamy

grudzień

12

Wizyta Szkoły Młodych Animatorów w SOWOPR

                                 „Wizyta Szkoły Młodych Animatorów w SOWOPR”

                                             

 

 

W dniu 08 grudnia 2017 roku w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działającym w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Świnoujściu odbyło się spotkanie z uczniami Szkoły Młodych Animatorów na wniosek Fundacji Motywacja i Działanie złożony w dniu 20.11.2017 r.

SOWOPR dla młodych ludzi był ostatnim punktem wizyt w placówkach pomocowych działających w naszym mieście. Na spotkaniu przedstawiono młodzieży struktury oraz zakres działań MOPR w Świnoujściu. Rozmawiano także o działalności SOWOPR, jego roli
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Omówiono rodzaje i formy przemocy, różnice pomiędzy przemocą a agresją a także jej fazy oraz skutki jakie jej stosowanie przynosi dla osoby doznającej  jak i stosującej przemoc. Przedstawiono młodym ludziom także informacje na temat procedury Niebieskiej Karty, w jakich sytuacjach się ją stosuje, jak przebiega.

 Młodzi animatorzy chętnie uczestniczyli w spotkaniu zadając pytania i dzieląc się swoimi spostrzeżeniami na temat negatywnego zjawiska jakim nie wątpliwie jest przemoc
w rodzinie. 

grudzień

6

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowsiko - Pracownik socjalny!

KD.210.33.2017                                                                               Świnoujście,   06.12.2017r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy

na stanowisku pracownika socjalnego w Dziale Pracy Socjalnej

 

 

 

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która:

1)      posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2)      przed 01 stycznia 2008r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny,

3)      posiada ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna;

 

4)      do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a)      pedagogika,

b)      pedagogika specjalna,

c)      politologia,

d)      polityka społeczna,

e)      psychologia,

f)       socjologia,

g)       nauki o rodzinie

5)      przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

6)      przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie,

7)      przed dniem 1 maja 2004 r. ukończyła studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia,

8)       w dniu  01 maja 2004r. kontynuowała i do dnia 31 października 2007r.  ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia,

9)      przed dniem 1 maja 2004 r. rozpoczęły studia wyższe licencjackie lub wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia po uzyskaniu dyplomu mogą wykonywać zawód pracownika socjalnego.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo.

Wymiar czasu pracy – cały etat.

 

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:

1)      podanie o przyjęcie do pracy,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

5)      oświadczenie, że:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6)      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.,poz. 922).

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

dokumenty można składać do dnia 18 grudnia 2017r. do godziny 1500 w siedzibie MOPR
w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

           

 

1 / 155 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.