Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


pażdziernik

7

Fundacja " TĘCZA SERC " zaprasza do bezpłatnego korzystania z ofert.

wrzesień

27

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa w SOWOPR.

 

KD.210.06.2019                                                                                Świnoujście, 25.09.2019r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

psychologa

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Kandydat musi posiadać:

 

ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni

staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony około jednego roku z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Wymiar czasu pracy –  cały etat.

 

 

 

 

 

wrzesień

26

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej w wymiarze pełnego etatu.

 

KD.210. 14 .2019                                                                                         Świnoujście, 25.09.2019r

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej

w wymiarze pełnego etatu

Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie.

Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

1)     diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie jej dążenia do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),

2)     uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:

a)     asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

b)     podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny),

c)     asystowanie osobie niepełnosprawnej w dotarciu do  urzędów i instytucji oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),

d)     wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (w tym np. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowanie dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą),

e)     motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowanie nowych działań,

3)     towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,

4)     wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,

5)     podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

6)     doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,

7)     uczestniczenie w posiedzeniach zespołów konsultacyjnych i problemowych
w sprawach osoby objętej wsparciem.

 

 

 

 

2 / 201 « poprzednia następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.