Od 1 lutego 2021r. można składać w formie elektronicznej wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych za pośrednictwem:

- portalu Empatia,
- portalu PUE ZUS,
- bankowości elektronicznej.

Od 1 kwietnia br. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu będą przyjmować wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w formie papierowej.

Druki wniosków będą udostępnione w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (na korytarzu II-go piętra) pod koniec marca br.

Prawidłowo wypełnione wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na nowy okres świadczeniowy rozpatrywane są według kolejności ich złożenia. Rozpatrywanie kompletnych wniosków oraz wypłaty przyznanych świadczeń są zależne od daty złożenia wniosku i kształtują się następująco:

- wnioski z lutego, marca i kwietnia 2021r. – do dnia 30 czerwca 2021r.,
- wnioski z maja 2021r. – do dnia 31 lipca 2021r.,
- wnioski z czerwca 2021r. – do dnia 31 sierpnia 2021r.,
- wnioski z lipca 2021r. – do dnia 30 września 2021r.,
- wnioski z sierpnia 2021r. – do dnia 31 października 2021r.

Jedynie wnioski złożone do 30 czerwca 2021r. gwarantują ciągłość świadczeń i wypłatę przyznanego świadczenia z wyrównaniem od 1 czerwca br.