Dział Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Świnoujściu stale pamięta o potrzebach rodziców zastępczych, którzy w czasie pandemii swoją rolę pełnią nieprzerwanie i wspiera ich w codziennej opiece nad dziećmi. Mając na celu stałe polepszanie kompetencji wychowawczych rodzin, zorganizowali 14 grudnia 2021r. szkolenie, które poprowadzili specjaliści trenerzy z Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. Nasi rodzice zastępczy dowiedzieli się więcej na temat: zasad komunikacji z dzieckiem w środowisku rodziny zastępczej oraz zaburzeń więzi emocjonalnych wśród dzieci przebywających w domach dziecka i rodzinach zastępczych. Z uwagi na zagrożenie epidemiczne szkolenie miało formę online. Wszystkie zainteresowane osoby uczestniczyły w spotkaniu przebywając w swoich domach. Z informacji  od rodzin wiemy, że szkolenie bardzo się podobało i uczestnicy liczą na kolejne.