KD. 210.19.2021

INFORMACJA

z dnia 21 grudnia 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

  1. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Na stanowisko nie wpłynęła w terminie żadna oferta.