Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR

Cele i zadania

Ostatnia modyfikacja: 22 lutego 2018

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście


Do realizacji zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ustawodawca powołał organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie ustawy z dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390). W dniu 10 maja 2011r. Prezydent Miasta Świnoujście zarządzeniem Nr 290/2011 powołał  w Świnoujściu Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Od tego czasu działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmuje się w ramach prac jednego Zespołu Interdyscyplinarnego. W jego skład, po kilku zmianach, wchodzi 18 osób. Są to:

 

1.      Gabriela Poniedziałek - Petruk – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego (od 9.05.2017r.)

2.      Gabriela Flis – Niśkiewicz - Zastępca Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego

3.      Roman Czech - członek

4.      Dominika Apanasik - członek

5.      Janina Śmiałkowska - członek

6.      Beata Radomska - członek

7.      Jadwiga Gruszka - członek

8.      Dawid Woźnicki - członek

9.      Piotr Adamczyk - członek

10.  Sławomir Wojtyłko - członek

11.  Katarzyna Tromińska – członek

12.  Helena Kieraj - członek

13.  Agnieszka Zygarlicka - członek

14.  Katarzyna Kwiecień - członek

15.  Agnieszka Adamczyk - członek

16.  Edyta Tomaszek – członek

17. Aneta Całus - członek

18. Sonia Potocka - członek

 

Członkami Zespołu są przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Policji, Kuratorskiej Służby Sądowej, Prokuratury, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oświaty, organizacji pozarządowych i ochrony zdrowia. Sprawy dotyczące trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania reguluje uchwała Nr XXIII/193/2016 Rady Miasta Świnoujście z dnia 7 lipca 2016r.

 

Zespół Interdyscyplinarny w głównej mierze:

·         ma na celu skupienie przedstawicieli wszystkich instytucji i służb z terenu miasta, których wspólne działania mogą kompleksowo przyczynić się do ograniczenia zjawiska przemocy domowej;

·         ma na celu stworzenie systemu wsparcia dla osób i rodzin, gdzie występuje zjawisko przemocy;

·         Zespół służy przede wszystkim osobom doświadczającym przemocy w rodzinie, ale także specjalistom pracującym w tym obszarze. Powołanie w mieście Zespołu jest też usystematyzowaniem działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

·         dzięki współpracy interdyscyplinarnej tworzy się platformę współpracy między instytucjami oraz buduje się społeczne zaufanie do kompetencji instytucji pomagających;

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego w myśl ustawy z 29 lipca 2015r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:

 

1)      diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

2)      podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

3)      inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

4)      rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,

5)      inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie (art. 9b ust.2).

 

 Obsługę Zespołu zapewniają pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4.

 

Kontakt:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
pokój: 318 – III piętro.
tel. 91 322 54 60, 91 322 54 97

 

 

 

 

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.