„LEPIEJ MNIE KOCHAJ, NIŻ BIJ”

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Kampanii „Biała Wstążka” organizowanej po raz dwunasty w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Kampania realizowana jest pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij” i przebiegać będzie w dniach od 16 do 27.11.2020 roku.

Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej. Biała wstążka i jej noszenie jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz do powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest bardzo ważne, a szczególnie
w ostatnim czasie. Pandemia i powstałe z powodu tego zagrożenia jak izolacja, stres, mogą nasilać zachowania przemocowe. Eksperci zwracają uwagę, że obecna sytuacja sprzyja eskalacji przemocy w rodzinie. Powinniśmy reagować, będąc świadkami przemocy.

Zachowaj dystans ale reaguj, gdy ktoś Cię potrzebuje.

W ramach Kampanii na terenie miasta Świnoujście rozklejane będą plakaty informacyjne dla jego mieszkańców. Dowiedzieć się z nich będzie można o terminach działania punktów konsultacyjnych prowadzonych telefonicznie przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto przygotowano ulotki informacyjne dla kobiet dotyczące zjawiska przemocy, które zostaną rozpropagowane w salonach kosmetycznych, fryzjerskich, odnowy biologicznej na terenie Miasta Świnoujście. W ramach corocznej współpracy z Komedą Miejską Policji dla funkcjonariuszy uruchomiony zostanie telefoniczny punkt konsultacyjny. Podobne rozwiązanie zaproponowano pracownikom Przedszkola Miejskiego nr 11 z oddziałami integracyjnymi „Tęcza”.

Szczegółowy program tegorocznej Kampanii „Biała Wstążka” pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij” zamieszczony został poniżej. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Previous Next Play Pause
1 2 3 4