Psycholog – Pani Yuliia Heichenko: przyjmuje od poniedziałku do piątku w pokoju 214 na II piętrze.
Konsultacje dla mieszkańców miasta w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim: indywidualny kontakt z osobą w sytuacji kryzysowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej; oddziaływania psychologiczne, udzielanie wsparcia, praca na zasobach Klienta, wypracowywanie konstruktywnych metod radzenia sobie z emocjami; podejmowanie działań interwencyjnych w terenie.


Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 18.00 w pok. 212, 213, 214 na II piętrze, tel. 91 322 54 86, 91 322 54 87, 91 322 54 88


Psycholog - Pani Marianna Kotuniak: przyjmuje w poniedziałki od 15.30 do 18.00, we wtorki i czwartki od 8.30 do 13.30 w pokoju 213 na II piętrze.
Konsultacje dla mieszkańców miasta, indywidualny kontakt z osobą w sytuacji kryzysowej w Ośrodku Interwencji Kryzysowej; oddziaływania psychologiczne, udzielanie wsparcia, praca na zasobach Klienta, wypracowywanie konstruktywnych metod radzenia sobie z emocjami; podejmowanie działań interwencyjnych w terenie.


Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 18.00 w pok. 212, 213, 214 na II piętrze, tel. 91 322 54 86, 91 322 54 87, 91 322 54 88


Pedagog – Pani Elżbieta Parczewska: przyjmuje w środy godz. 16.00 do 18.00 w pokoju 213 na II piętrze.
Poradnictwo dla mieszkańców miasta - praca z dzieckiem/młodzieżą i rodziną; wspieranie działań wychowawczych, udzielanie pomocy pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; prowadzenie indywidualnych i grupowych konsultacji oraz porad pedagogicznych.

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 18.00 w pok. 212, 213, 214 na II piętrze, tel. 91 322 54 86, 91 322 54 88


Prawnik – Pani Marta Mrówczyńska przyjmuje: we wtorki i piątki w godz. 16.00 do 18.00 w pokoju 213 na II piętrze. Poradnictwo dla mieszkańców miasta - porady prawne w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, cywilnego, karnego, prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i praw lokatorów osobom znajdującym się w sytuacji kryzysowej i trudnej sytuacji życiowej.


Rejestracja od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 18.00 w pok. 212, 213, 214 na II piętrze, tel. 91 322 54 86, 91 322 54 88