Dyrektor Gabriela Poniedziałek - Petruk

Zastępca Dyrektora: Agnieszka Łatkowska
Główna Księgowa: Małgorzata Procukiewicz
Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego: Ewa Morawska
Kierownik Działu Pracy Socjalnej: Marta Babińska
Kierownik Działu Świadczeń: Dagmara Gutkowska
Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych: Beata Baczyńska
Kierownik Działu Usług Opiekuńczych: Iwona Bieganowska
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej: Renata Śmierciak
Kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: Agnieszka Zygarlicka

Inspektor Ochrony Danych: Grzegorz Kanturski