W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu działa Wolontariat.
Wolontariuszem w MOPR może zostać każdy, kto dysponuje czasem i wyraża chęć niesienia pomocy innym. Nie ma znaczenia ile masz lat, jakie masz wykształcenie.
Możesz niewielkim wysiłkiem dać innym coś bardzo ważnego i potrzebnego. Twoja pomoc może uczynić życie drugiego człowieka barwniejszym.

Z języka łacińskiego Wolontariat ozn. dobrowolny, a więc jest to dobrowolna, bezpłatna oraz świadoma praca na rzecz osób innych tudzież całego społeczeństwa. Osoba, która zostaje wolontariuszem świadczy pracę wykraczającą poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Dlaczego warto zostać wolontariuszem?

  • wolontariat jest wspaniałą szansą na zdobycie nowych umiejętności, na poznanie ciekawych ludzi i świata,
  • może być sposobem na samotność albo twórcze przetrwanie okresu bezrobocia,
  • pozwala oderwać się od codziennych obowiązków albo przygotować się do przyszłej prac,.
  • dla jednych jest początkiem kariery zawodowej, dla drugich jej uwieńczeniem,
  • uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka i tworzy przestrzeń do fundamentalnego wyboru: więcej mieć czy bardziej być.

Jakie należy mieć wykształcenie i doświadczenie, aby zostać wolontariuszem?
Nie ma ściśle określonych wymagań dotyczących wykształcenia, chociaż ustawa o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wymaga, aby wolontariusz posiadał kwalifikacje niezbędne do wykonywania określonych usług oraz spełnił inne warunki obowiązujące w danym miejscu pracy wolontarystycznej, takie jak: badania lekarskie czy kursy.
Ile czasu muszę poświęcić jako wolontariusz?
Wolontariat może być zajęciem wykonywanym codziennie, jak i raz w tygodniu. Ile chcemy poświecić czasu jest bardzo ważne, ponieważ pozwoli jasno doprecyzować zakres obowiązków danego wolontariusza, a także będzie istotną informacją dla organizacji lub instytucji - kiedy można liczyć na pomoc danej osoby. Lepiej powiedzieć, że ma się czas w czwartek po południu, niż deklarować, że ma się dużo wolnego czasu.

Jeśli:

  • - pragniesz poczuć się potrzebny i doceniony,
  • - pragniesz bezinteresownie zrobić coś dobrego i pożytecznego,
  • - potrzebujesz kontaktu z ludźmi bądź pragniesz nawiązać nowe znajomośći,
  • - masz chęć rozwoju, realizacji swoich pasji, podtrzymania aktywności,
  • - chcesz zdobyć nowe umiejętności oraz doświadczenia zawodowe i życiowe

To jesteś odpowiednią osobą by zostać WOLONTARIUSZEM!!!!

Zapraszamy wszystkie chętne osoby, które chcą poświęcić swój czas, doświadczenie i wiedzę, nieść indywidualną pomoc osobom starszym, chorym, niepełnosprawnym, samotnym .

Kontakt :
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujscie
tel. 91 322 54 60