Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


czerwiec

18

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

KD. 210.20.2019                                                                          Świnoujście, 18.06.2019r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor w Dziale Świadczeń Rodzinnych

 

II. Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)     posiadają obywatelstwo polskie,

2)     mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)     nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)     cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)     wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie  i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej.

 

 

 

 

 

 

czerwiec

13

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku opiekuna w DUO.

 

KD.210.08.2019                                                      Świnoujście, 12.06.2019r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku opiekuna w Dziale Usług Opiekuńczych

 

Kandydat musi posiadać:

Wykształcenie zawodowe

Zakres podstawowych zadań:

zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom potrzebującym opieki i nie radzącym sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do czynności należy:

1)    dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i leków,

2)    przyrządzanie posiłków zgodnie z potrzebami świadczeniobiorcy,

3)    utrzymanie mieszkania świadczeniobiorcy w porządku i czystości,

4)    pomoc przy czynnościach toaletowych,

5)    w przypadku osób leżących – toaleta całego ciała w łóżku,

6)    obserwacja i opis zdrowia świadczeniobiorcy,

7)    podawanie leków zleconych przez lekarza, pomiar temperatury ciała,

8)    opróżnianie worka z moczem, nacieranie i oklepywanie ciała chorego.

 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec

3

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej.ze.

 

KD.210. 14 .2019                                                                                         Świnoujście, 31.05.2019r

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej

w wymiarze pełnego etatu

Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada dyplom w zawodzie lub zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie.

Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

1)     diagnozowanie warunków życia osoby niepełnosprawnej i wspieranie jej dążenia do usuwania wszelkich barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.),

2)     uczenie i rozwijanie u osoby niepełnosprawnej umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w tym zwłaszcza:

a)     asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,

b)     podtrzymywanie uczestniczenia osoby niepełnosprawnej w życiu rodzinnym (w tym inspirowanie jej do współpracy z członkami rodziny),

c)     asystowanie osobie niepełnosprawnej w dotarciu do  urzędów i instytucji oraz pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów),

d)     wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia (w tym np. asystowanie w poszukiwaniu informacji o wolnych stanowiskach pracy, kompletowanie dokumentów, przygotowaniach do rozmowy z potencjalnym pracodawcą),

e)     motywowanie do aktywności w szerszym niż do tej pory zakresie i podejmowanie nowych działań,

3)     towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych, pomoc w zakupie leków,

4)     wspomaganie kształtowania właściwych relacji osoby niepełnosprawnej z innymi,
w szczególności z osobami z bezpośredniego otoczenia i ze środowiska lokalnego,

5)     podtrzymywanie procesu nawiązywania i utrzymywania kontaktu przez osobę niepełnosprawną z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji osoby niepełnosprawnej,

6)     doradzanie osobie niepełnosprawnej w zakresie uzyskania specjalistycznej pomocy dotyczącej przekwalifikowania zawodowego, kontaktów społecznych, usług medycznych, rehabilitacyjnych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem,

7)     uczestniczenie w posiedzeniach zespołów konsultacyjnych i problemowych
w sprawach osoby objętej wsparciem.

 

 

 

 

 

1 / 192 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.