Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


lipiec

18

Informacja dla osób ubiegających się o świadczenie Dobry Start.

„ INFORMACJA DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIE DOBRY START”

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje osoby ubiegające się o jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł w ramach Programu „Dobry start”, że po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjenci otrzymają informację o przyznaniu świadczenia:

 

- osoby, które we wniosku o przyznanie świadczenia dobry start podadzą adres poczty elektronicznej, otrzymają informację o przyznaniu świadczenia drogą elektroniczną ze skrzynki MOPR o adresie dobrystart@mopr.swinoujscie.pl. Na tą wiadomość nie należy odpowiadać.

- osoby, które we wniosku nie podadzą adresu poczty elektronicznej będą mogły odebrać informację osobiście w siedzibie MOPR ul. Dąbrowskiego 4, w pokoju 222 B (II piętro).

 

Świadczenie dobry start, tak samo jak świadczenie wychowawcze, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne jest wolne od egzekucji zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. W/w świadczenia wpływające na rachunek bankowy klienta zawierają odpowiednią adnotację umożliwiającą zarówno bankom jak i organom egzekucyjnym identyfikację wypłacanego świadczenia wolnego od egzekucji.

lipiec

18

Świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019.

„ŚWIADCZENIA NA OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019”

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu od 1 sierpnia br. rozpocznie przyjmowanie tradycyjnych („papierowych”) wniosków o przyznanie świadczeń dobry start, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych, na nowy okres zasiłkowy 2018/2019.

 

Wnioski są wydawane i będą przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godzinach 7.30 – 15.30 w następujących pokojach:

- świadczenia dobry start i świadczenia wychowawcze – pok. 222 B, nr tel. 91 32 25 489,

- świadczenia dobry start, zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy – pok. 216, nr tel. 91 3225 480,

- świadczenia dobry start i świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. 218, nr tel. 91 32 25 465.

 

Zachęcamy do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej – jest to możliwe od 1 lipca br.

 

Terminy rozpatrywania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłaty są następujące:

 

  1. świadczenie dobry start:

– w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w lipcu i sierpniu 2018r. – do dnia 30 września 2018r.,

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 listopada 2018r. – w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

 

  1. świadczenie wychowawcze i świadczenie z funduszu alimentacyjnego:

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. – do dnia 31 października 2018r.,

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 września do 30 września 2018r. – do dnia 30 listopada 2018r.,

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 października do 31 października 2018r. – do dnia 31 grudnia 2018r.,

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 30 listopada 2018r. – do dnia 31 stycznia 2019r.,

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 grudnia 2018r. do 31 stycznia 2019r. – do dnia 28 lutego 2019r.

 

3. zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy:

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami od 1 lipca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. – do dnia 30 listopada 2018r.,

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 października 2018r. – do dnia 31 grudnia 2018r.,

- w przypadku wniosków złożonych wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2018r. – do dnia 28 lutego 2019r.

 

lipiec

17

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

KD.210 13.2018                                                                           Świnoujście, 17.07.2018r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa

w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego

 

Kandydat musi posiadać:

dyplom magistra psychologii.

Zakres podstawowych zadań w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego:

1)      poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich rodzin i umieszczonych w nich dzieci,

2)      uczestnictwo w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

3)      przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia pieczy zastępczej i osób sprawujących tę funkcję,

4)      sporządzanie opinii,

5)      prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych  mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

6)      prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

7)      podejmowanie współpracy z instytucjami, jak np. sądem, szkołami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,

8)      prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony w wymiarze   ½ etatu.

Osoby zainteresowane podjęciem pracy powinny złożyć:

1)      podanie o przyjęcie do pracy,

2)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

3)      dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

4)      dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia oraz przebieg pracy zawodowej (kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

5)      oświadczenie, że:

a)      jest obywatelem polskim,

b)      ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

6)       podpisaną klauzulę informacyjną dla osoby rekrutowanej zgodnie z RODO,

Termin i miejsce składania dokumentów:

dokumenty należy składać do dnia  16.08. 2018r. do godziny 1500 w siedzibie MOPR w Świnoujściu przy ul. J. Dąbrowskiego 4 pok. 314 (III piętro).

 

Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

1 / 168 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.