Przejdź do treści
Szukamy rodziny zastepczej
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


grudzień

10

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy w charakterze opiekuna.

 

KD.210. 29.2019                                                                       Świnoujście, 09.12.2019r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do wykonania zadań  opiekuna na podstawie umowy zlecenia.

 

Kandydat musi posiadać:

wykształcenie  podstawowe.

Zakres podstawowych zadań:

zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom potrzebującym opieki i nie radzącym sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do czynności należy:

1)    dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i leków,

2)    przyrządzanie posiłków zgodnie z potrzebami świadczeniobiorcy,

3)    utrzymanie mieszkania świadczeniobiorcy w porządku i czystości,

4)    pomoc przy czynnościach toaletowych,

5)    w przypadku osób leżących – toaleta całego ciała w łóżku,

6)    obserwacja i opis zdrowia świadczeniobiorcy,

7)    podawanie leków zleconych przez lekarza, pomiar temperatury ciała,

8)    opróżnianie worka z moczem, nacieranie i oklepywanie ciała chorego.

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień

9

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa.

KD.210.30 .2019                                                                           Świnoujście, 09.12.2019r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa

w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego

 

Kandydat musi posiadać:

dyplom magistra psychologii.

Dodatkowe wymagania:

a)     2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

b)    doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi i dziećmi.

Zakres podstawowych zadań w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego:

1)    poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich rodzin i umieszczonych w nich dzieci,

2)    uczestnictwo w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

3)    przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia pieczy zastępczej i osób sprawujących tę funkcję,

4)    sporządzanie opinii,

5)    prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych  mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

6)    prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

7)    podejmowanie współpracy z instytucjami, jak np. sądem, szkołami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną,

8)    prowadzenie dokumentacji podejmowanych działań.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia umowy na 

                                    czas nieokreślony w wymiarze całego etatu.

 

 

 

 

 

 

 

listopad

26

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

                                                                                                          Świnoujście, 25.11.2019r.

KD.210.28.2019

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Podinspektor w Dziale Usług Opiekuńczych.

Umowa o pracę na zastępstwo. Około 1,5 roku

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym.

Wymagania konieczne:

O stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)       posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      posiadają wykształcenie wyższe albo wykształcenie średnie i co najmniej 2 letni staż pracy zawodowej,

 

 

 

 

 

1 / 203 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.