Przejdź do treści
PFRON-System Obsługi Wsparcia
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


sierpień

7

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów na Rodziców Zastępczych.

 

sierpień

3

BON WYSPIARZA - SENIORA

 Świadczenie pieniężne BON WYSPIARZA SENIORA

przyjmowanie wniosków od 3 sierpnia 2020 r. do 2 października 2020 r.

 

1.   Osoby uprawnione – osoby zamieszkujące na terenie Gminy Miasto Świnoujście, które w 2020 r. ukończyły lub ukończą co najmniej 65 rok życia.

Osoby zamieszkujące na terenie Świnoujścia ale nie posiadające zameldowania zobowiązane są do złożenia dodatkowych dokumentów potwierdzających fakt zamieszkiwania np. umowę najmu lub użyczenia lokalu, umowę o pracę, umowę lub opłacone rachunki za energię, gaz, wodę, telefon stacjonarny, telewizję kablową, korespondencję od instytucji wypłacającej świadczenie.

2.   Druki wniosków:

- w wersji elektronicznej są do pobrania ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Urzędu Miasta, (formularz wniosku do pobrania)

- w wersji papierowej dostępne będą w miejscach składania wniosków.

3. Składanie wniosków do oznakowanych pojemników podawczych:

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4,

2) Urząd Miasta- SOI, ul. Wojska Polskiego 1/5,

3) Galeria ART., ul. Wojska Polskiego ½,

4) Informacja Turystyczna, Plac Słowiański 6/1,

5) Pogotowie Techniczne Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Słowianin”, ul. Matejki 38A,

6) MDK – Filia Nr 1 Przytór, ul. Zalewowa 40,

7) MDK – Filia Nr 2 Warszów, ul. Sosnowa 18,

8) MDK – Filia Nr 3 Karsibór, ul. 1 Maja 40.

4. Po weryfikacji i rozstrzygnięciu o przyznaniu świadczenia, wypłata nastąpi na wskazany we wniosku rachunek bankowy. W przypadku nie wskazania we wniosku rachunku wypłata świadczenia nastąpi przekazem pocztowym. Wskazanie we wniosku opcji wypłaty na rachunek bankowy znacznie przyspieszy termin realizacji świadczenia.

 

 

lipiec

30

Pomoc PFRON dla osób z niepełnosprawnością.

 

Pomoc PFRON dla osób z niepełnosprawnością w związku

z epidemią koronawirusa.

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”. W ramach Modułu III tego programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem       w Polsce, zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

1)    uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;

2)    uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

3)    podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;

4)    pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych,

5)    podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

6)    uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

7)    pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;

8)    pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III  można składać do dnia 4 września 2020 roku.

Złożenie wniosku w formie papierowej:

 

 Wnioski należy wrzucać do pojemnika usytuowanego na parterze budynku 

 Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4  72-600 Świnoujście.                                

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu:               

91 322 54 82 w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

 

Złożenie wniosku w formie elektronicznej:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której można złożyć wniosek o wsparcie w ramach realizacji programu:

Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu
 
https://sow.pfron.org.pl/

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON :

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/info/

W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.

Wszystkie informacje na temat programu dostępne są na stronie internetowej PFRON:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

 

 

 

1 / 218 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.