Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


styczeń

15

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzednicze.

KD. 210.06.2020                                                                              Świnoujście, 15.01.2020r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Informatyk

II. Wymagania konieczne:

o stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej

 

III. Wymagania dodatkowe:

1)       znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego ,

2)      znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi ,

3)      znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych ,

4)      biegła znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office,

5)      co najmniej dobra znajomość relacyjnych baz danych MS SQL, Firebird oraz umiejętność zarządzania nimi,

6)      dobra znajomość systemów Microsoft Windows Server 2008 oraz usług katalogowych,

7)      co najmniej podstawowa znajomość systemów Linux ( CentOS ),  

8)      znajomość zasad licencjonowania oprogramowania,

9)      znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na rozumienie dokumentacji  technicznej.

 

 

 

 

 

 

styczeń

9

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do wykonania zadań opiekuna- umowa zlecenie.

 

KD.210.05.2020                                                                        Świnoujście, 08.01.2020r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do wykonania zadań  opiekuna na podstawie umowy zlecenia.

 

Kandydat musi posiadać:

wykształcenie  podstawowe.

 

Zakres podstawowych zadań:

zapewnienie usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych osobom potrzebującym opieki i nie radzącym sobie z prowadzeniem gospodarstwa domowego.

Do czynności należy:

1)    dokonywanie zakupów artykułów spożywczych, gospodarstwa domowego i leków,

2)    przyrządzanie posiłków zgodnie z potrzebami świadczeniobiorcy,

3)    utrzymanie mieszkania świadczeniobiorcy w porządku i czystości,

4)    pomoc przy czynnościach toaletowych,

5)    w przypadku osób leżących – toaleta całego ciała w łóżku,

6)    obserwacja i opis zdrowia świadczeniobiorcy,

7)    podawanie leków zleconych przez lekarza, pomiar temperatury ciała,

8)    opróżnianie worka z moczem, nacieranie i oklepywanie ciała chorego.

 

 

 

 

 

 

 

 

styczeń

9

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku Psychologa w SOWOPR.

 

KD.210.03.2020                                                                                Świnoujście, 08.01.2020r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

psychologa

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Kandydat musi posiadać:

 

ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni

staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony około jednego roku z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Wymiar czasu pracy –  cały etat.

 

Zakres  zadań

1)    dokonanie diagnozy sytuacji występowania przemocy w rodzinie,

2)    udzielanie pomocy psychologicznej klientom Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla

     Ofiar Przemocy w Rodzinie,

3)    prowadzenie poradnictwa i konsultacji psychologicznych,

4)    mile widziane umiejętności z zakresu indywidualnych oraz grupowych oddziaływań terapeutycznych wobec klientów SOWOPR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 / 206 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.