Przejdź do treści
Program Rodzina 500+
MOPR
Mężczyzna trzymający dziecko za ręce siedzące mu na karku

AKTUALNOŚCI


luty

17

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów na stanowisku Psychologa w SOWOPR.

 

KD.210.03.2020                                                                               Świnoujście, 17.02.2020r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku

psychologa

w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Kandydat musi posiadać:

 

ukończone studia II stopnia na kierunku psychologia i udokumentowany co najmniej 3-letni

staż pracy w instytucjach lub placówkach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w wymiarze co najmniej 100 godzin.

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony około jednego roku z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

Wymiar czasu pracy –  cały etat.

 

Zakres  zadań

1)      dokonanie diagnozy sytuacji występowania przemocy w rodzinie,

2)      udzielanie pomocy psychologicznej klientom Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla

     Ofiar Przemocy w Rodzinie,

3)      prowadzenie poradnictwa i konsultacji psychologicznych,

4)      mile widziane umiejętności z zakresu indywidualnych oraz grupowych oddziaływań terapeutycznych wobec klientów SOWOPR.

 

 

 

 

 

 

 

luty

17

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów na stanowisku Psychologa w DPZiPS.

 

KD.210.02.2020                                                                           Świnoujście, 17.02.2020r.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku psychologa

w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego

 

Kandydat musi posiadać:

dyplom magistra psychologii.

Dodatkowe wymagania:

2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym.

 

Zakres podstawowych zadań w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego:

1)      poradnictwo i terapia dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, ich rodzin i umieszczonych w nich dzieci,

2)      uczestnictwo w okresowej ocenie sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,

3)      przeprowadzanie badań psychologicznych kandydatów do pełnienia pieczy zastępczej i osób sprawujących tę funkcję,

4)      sporządzanie opinii,

5)      prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych  mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji,

6)      prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych,

7)      podejmowanie współpracy z instytucjami, jak np. sądem, szkołami w zakresie opieki nad dzieckiem i rodziną.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia umowy na 

                                    czas nieokreślony w wymiarze całego etatu.

 

 

 

 

 

luty

17

MOPR w Świnoujściu poszukuje kandydatów na stanowisko urzednicze.

 

KD. 210.06.2020                                                                              Świnoujście, 17.02.2020r.

 

OGŁOSZENIE

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu ul. J. Dąbrowskiego 4

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko urzędnicze.

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego.

Informatyk

II. Wymagania konieczne:

o stanowisko mogą ubiegać się osoby, które:

1)      posiadają obywatelstwo polskie,

2)      mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)      nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      cieszą się nieposzlakowaną opinią,

5)      posiadają wykształcenie wyższe i co najmniej 4 letni staż pracy zawodowej.

 

 

 

 

1 / 208 następna »
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE
72-600 ŚWINOUJŚCIE, ul. DĄBROWSKIEGO 4
tel 91 322 54 60, fax 91 322 54 61
email: sekretariat@mopr.swinoujscie.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu anonimowego zbierania statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza akceptację dla użycia tych technik. Możecie Państwo w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby zapoznać się z informacjami na ten temat, proszę kliknąć: na ten link.