W ramach interwencji kryzysowej udziela się specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa prawnego lub pedagogicznego.

Pomoc oraz wsparcie osób i rodzin, które znajdują się w trudnej sytuacji kryzysowej udzielana jest przez pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Pracownicy w ramach swoich kompetencji dokonują diagnozy trudności oraz ustalają plan pomocy dla osób zgłaszających się do Ośrodka.

W Ośrodku można uzyskać:

  1. pomoc psychologiczną – obejmującą działania skoncentrowane na konkretnych, ograniczonych w czasie celach terapeutycznych, mające na celu dostarczenie maksymalnego wsparcia klientom i ich rodzinom, zmierzające do odzyskania przez nich równowagi psychicznej, redukcji napięcia i konstruktywnego rozwiązania problemu.


    Działania psychologiczne realizowane są w następujących formach:
    • konsultacji;
    • poradnictwa;
    • krótkoterminowej psychoterapii;
    • interwencji kryzysowej.
  2. pomoc pedagogiczną - obejmującą szereg ograniczonych w czasie działań diagnostycznych i terapeutycznych podejmowanych na rzecz osób i rodzin, celem wyprowadzenia ich z sytuacji kryzysowej i pomoc w samodzielnym kierowaniu własnym życiem.


    Działania pedagogiczne realizowane są w następujących formach:
    • konsultacji;
    • poradnictwa;
    • interwencji kryzysowej;
    • działań terapeutycznych indywidualnych i grupowych podejmowanych wobec klientów zarówno dorosłych, jak i dzieci.
  3. pomoc prawną - polegającą na udzielaniu informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

    Godziny przyjęć:
    od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 18:00
    pokoje: 212, 213, 214 – II piętro
    Kontakt:
    91 322 54 86, 91 322 54 87, 91 322 54 88