„ Lepiej mnie kochaj niż bij”

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Kampanii „ Biała wstążka” organizowanej po raz trzynasty w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Kampania realizowana jest pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj niż bij” i przebiegać będzie w dniach od 15 do 26.11.2021 r.

Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej. Biała wstążka i jej noszenie jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.

W ramach Kampanii na terenie miasta Świnoujście rozklejane będą plakaty informacyjne dla jego mieszkańców. Dowiedzieć się z nich będzie można o terminach  działania punktów konsultacyjnych prowadzonych telefonicznie przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej. Ponadto, przygotowano ulotki informacyjne dla seniorów dotyczące zjawiska przemocy, które zostaną rozpropagowane w instytucjach działających na rzecz osób starszych. W ramach corocznej współpracy ze szkołami i przedszkolami zostaną przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo uczestniczki grupy wsparcia zostaną zaproszone do uczestnictwa w zajęciach dotyczących konstruktywnych strategii radzenia sobie z emocjami.

Szczegółowy program tegorocznej kampanii „ Białej wstążki” pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj, niż bij” zamieszczony został poniżej. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

PROGRAM KAMPANII

15 - 26 Listopada 2021 r.

Lp.

DATA

GODZINA

  MIEJSCE  REALIZACJI

DZIAŁANIA

1.

15.11.2021

-

MIASTO ŚWINOUJŚCIE

ROZPROPAGOWANIE PLAKATÓW  I ULOTEK  NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE

2.

15.11.2021

-

 SZPITAL MIEJSKI 

W ŚWINOUJŚCIU

PRZEKAZANIE  MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH DLA KADRY MEDYCZNEJ SZPITALA

POD NAZWĄ:

„ TAJEMNICA LEKARSKA A PODEJMOWANIE INTERWENCJI

WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE ”

„ KONSEKWENCJE ZDROWOTNE WYWOŁANE DOŚWIADCZANIEM  PRZEMOCY DOMOWEJ ”.

3.

15.11.2021

-

MIASTO ŚWINOUJŚCIE

 

ROZPROPAGOWANIE W INSTYTUCJACH DZIAŁAJĄCYCH  NA RZECZ SENIORÓW ULOTEK  INFORMACYJNYCH DOTYCZĄCYCH ZJAWISKA PRZEMOCY

 

4.

CODZIENNIE

11:00 - 14:00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 202, II PIĘTRO

91 32 25 481

PUNKT KONSULTACYJNY  DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA

 W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

PUNKT PROWADZIĆ BĘDĄ SPECJALIŚCI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ

5.

15.11.2021

14.11.2021

22.11.2021

25.11.2021

11.00 – 13.30

16:00 - 18:00

11.00 – 13.30

16:00 - 18:00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 202, II PIĘTRO

91 32 25 481

 PUNKT

PORAD PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ

6.

17.11.2021

17.00-20:00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 313, III PIĘTRO

WARSZTAT DLA GRUPY WSPARCIA

,,KONSTRUKTYWNE STRATEGIE RADZENIA SOBIE Z EMOCJAMI– ZAJĘCIA RELAKSACYJNE”

PROWADZĄCY : TERAPEUTA SOWOPR

7.

17.11.2021

08.00 – 13.00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

NR 11 ,, TĘCZA”

UL. BYDGOSKA 15

DZIECI LAT 5

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

NR 5 ,, BAJKA”

UL. WITOSA 7

DZIECI  LAT 4

WARSZTAT

,, JAK WYRAŻAĆ EMOCJE W SPOSÓB KONSTRUKTYWNY ”

PROWADZĄCY : PSYCHOLOG SOWOPR

8.

19.11.2021

08.00 – 14.00

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1

UL. NARUTOWICZA 10 WSZYSTKIE KLASY I

WARSZTAT

,, CO TO JEST ZŁOŚĆ  ”

PROWADZĄCY : PEDAGOG SOWOPR

9.

23.11.2021

09.00- 12.00

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁANIAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIESZKA I

UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2 KLASA III

WARSZTAT

,, ZWIĄZEK BUDUJE, A NIE RUJNUJE ”

PROWADZĄCY : PRACOWNICY SOWOPR


W dniu 26 listopada 2021 r. w Świnoujściu zakończyła się organizowana po raz czternasty przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy Domowej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Kampania „ Białej wstążki”.

Na świecie, jest to największa międzynarodowa akcja, mająca na celu przerwanie milczenia oraz zatrzymanie zjawiska przemocy wobec kobiet. Kampania zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec płci przeciwnej. Do akcji przyłącza się co roku wiele miast i instytucji z różnych państw, w tym z Polski.

W Świnoujściu, Kampania trwała od 15 do 26 listopada 2021 r. W jej trakcie w SOW czynny był punkt konsultacyjny dla mieszkańców miasta, w którym można było skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa z dziedziny przeciwdziałania przemocy. W dniu 17 listopada 2021 r. odbył się warsztat dla uczestniczek grupy wsparcia pod nazwą „ Konstruktywne strategie radzenia sobie z emocjami - zajęcia relaksacyjne”. Ponadto, przeprowadzono warsztaty dla uczniów oraz przedszkolaków uczęszczających do części świnoujskich placówek.

Międzynarodowa Kampania „ Białej wstążki” organizowana w Świnoujściu pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj, niż bij ”, stanowi niewątpliwie jeden z niezbędnych elementów służących do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też przedsięwzięcie to od lat gości również i w naszym mieście.