"Lepiej mnie kochaj, niż bij"

Wiele ostatnio mówi się w Polsce o przemocy w rodzinie. Zaczyna przebijać się do świadomości społecznej, że jest to problem wysokiej wagi i nie można marginalizować go czy przemilczeć. Skala zjawiska w pełni zaczyna docierać do społeczności poprzez media.
Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtującym osobowość, pogląd, system wartości i styl życia. W prawidłowo funkcjonującej rodzinie istotną rolę odgrywają wzajemne stosunki pomiędzy rodzicami, a dziećmi, które powinny być oparte na miłości i zrozumieniu. Rodzice są wzorem dla dzieci. W przypadku destabilizacji rodziny nie jest ona w stanie realizować podstawowych zadań. Role wewnątrz rodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej niezgodne z normami prawnymi, moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.
Przemoc domowa może być zarówno skutkiem jak i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, bez wątpienia należy zakwalifikować ją do kategorii zachowań negatywnych o dużej szkodliwości społecznej. Mimo, że w relacjach międzyludzkich istniała ona zawsze,
o przemocy w rodzinie mówiono niewiele, jakby nie postrzegając jej jako poważnego zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny. Takiego, który prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw.

Celem Kampanii jest zwrócenie uwagi na przemoc w rodzinie. Wszystkie społeczeństwa doświadczają przemocy. Skutecznych sposobów walki z przemocą jest wiele, wszystkie powinny opierać się na wysokiej świadomości praw każdego człowieka do zapewnienia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz do poszanowania jego godności. Podejmowane działania przez Ośrodek mają na celu dotarcie do lokalnej społeczności.
Profilaktyka pozwala przedsięwziąć środki ostrożności mając na celu ograniczenie rozwoju i zmniejszenie występowania zjawisk uznawanych za niepożądane i dolegliwe społecznie.

PROGRAM KAMPANII 2019

Lp.

DATA

GODZINA

MIEJSCE REALIZACJI

PROGRAM

1.

LISTOPAD

11-22.11.2019

-

MIASTO ŚWINOUJŚCIE

ROZPROPAGOWANIE PLAKATÓW NA TERENIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE

2.

12.11.2019

08.00 – 11.30

SZKOŁA PODSTAWOWA
NR 1

UL. NARUTOWICZA 10 WSZYSTKIE KLASY I

WARSZTAT

,, CO TO JEST ZŁOŚĆ ”

PROWADZĄCY : PRACOWNICY SOWOPR

3.

13.11.2019

20.11.2019

11.00 – 13.00

16.00 – 18.00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 203A, II PIĘTRO

PUNKT PORAD PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY

4.

13.11.2019

19.11.2019

14.00 – 18.00

14.00 – 18.00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 202, II PIĘTRO

PUNKT KONSULTACYJNY DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

PUNKT PROWADZIĆ BĘDĄ SPECJALIŚCI Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

5.

13.11.2019

17.00 - 20.00

MOPR ŚWINOUJŚCIE

UL. DĄBROWSKIEGO 4

POK. 202, II PIĘTRO

WARSZTAT

,, TOKSYCZNI LUDZIE, TOKSYCZNE RELACJE, JAK ICH UNIKAĆ ”

PROWADZĄCY : PRACOWNICY SOWOPR

ZAPROSZONE OSOBY

6.

14.11.2019

09.00 – 12.00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

NR 11 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ,, TĘCZA ”

UL. GDYŃSKA 27 B

DZIECI 5-6 LAT

WARSZTAT

,, CO TO JEST ZŁOŚĆ ”

PROWADZĄCY : PRACOWNICY SOWOPR

7.

20.11.2019

17.00 – 20.30

KINO CINEMA 3D

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW GRUPY WSPARCIA SOWOPR

„ FILM W KINIE JAKO FORMA SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO ”

ZAPROSZONE OSOBY

8.

20.11.2019

13.40-15.15

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁANIAMI INTEGRACYJNYMI
IM. MIESZKA I

UL. NIEDZIAŁKOWSKIEGO 2 KLASA III

WARSZTAT

,, ZWIĄZEK BUDUJE, A NIE RUJNUJE ”

PROWADZĄCY : PRACOWNICY SOWOPR

9.

21.11.2019

12.00 – 14.00

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE

NR 5 ,, BAJKA”

UL. WINCENTEGO WITOSA 7

DZIECI LAT 6

WARSZTAT

,, CO TO JEST ZŁOŚĆ ”

PROWADZĄCY : PRACOWNICY SOWOPR