„Czyste Powietrze” 2.0 - Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami.

„Czyste Powietrze”, to pierwszy ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła.

Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 roku Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmują wnioski o wsparcie z Programu "CZYSTE POWIETRZE".

Cel Programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. 

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dla kogo?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Kwota dofinansowania:

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania i 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował nowe udogodnienia: kalkulator dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i materiałów zgodnych z programem.

Jak podkreśla Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka z początkiem października weszły w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboższej części społeczeństwa w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

21 października 2020r.  rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części Programu Czyste Powietrze”, przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę "kopciucha" i termomodernizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie o dochodach wydane przez gminę.

Zadanie to w Gminie Miasto Świnoujście realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. W Świnoujściu, takie zaświadczenie będzie wydawał upoważniony przez Prezydenta Miasta Świnoujście pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy ul. Dąbrowskiego 4 (dalej zwany MOPR). 

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 Programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku,  (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego.

Obowiązek wydania zaświadczenia wynika z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Wzór żądania wydania zaświadczenia oraz wzór zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia Dz. Ust. 2020 r. poz. 1713.

Więcej informacji na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie https://wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/

oraz na stronie internetowej https://czystepowietrze.gov.pl/

Ogólnopolska infolinia Czystego Powietrza nr telefonu: 22 340 40 80

Konsultanci, obsługujący infolinię, udzielają informacji o programie oraz wyjaśniają jego szczegóły, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00.

Z infolinii można skorzystać zarówno przed złożeniem wniosku, jak i po jego złożeniu.

Aby uzyskać informację o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KLIMATU 

z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz.U. 2020 poz. 1713)

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Czyste Powietrze

Załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową

Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Pliki do pobrania