To już 10 lat odkąd w Świnoujściu funkcjonuje mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Powstało 1 czerwca 2011 roku decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście. Już tego samego dnia wprowadziło się do niego troje usamodzielnianych wychowanków. Mieszkanie jest przeznaczone dla sześciu osób; w pełni wyposażone. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Ze wsparcia pracowników MOPR korzystają byłe wychowanki i wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Po osiągnięciu pełnoletności i opuszczeniu pieczy zastępczej często nie mają bezpiecznego miejsca, w którym mogą zamieszkać i udać się
w niełatwy proces usamodzielnienia.

To my tworzymy dla nich dom.

Codzienna współpraca z mieszkańcami opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Nasi wychowankowie uczą się prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, dokonują samodzielnych wyborów pod okiem i wsparciem opiekuna mieszkania. Podczas ustalania planów koncentrujemy się na ich zasobach, wspieramy ich mocne strony, pracujemy nad rozwiązaniami, które będą dla nich najlepsze. Motywujemy do kontynuowania nauki oraz podjęcia zatrudnienia pozwalającego na utrzymanie samodzielnego gospodarstwa domowego. Przez dziesięć lat ze wsparcia w mieszkaniu chronionym skorzystało 29 osób, z czego 10 osób otrzymało mieszkanie komunalne z zasobów Miasta.

Jest nam niezmiernie miło, gdy nasi usamodzielniani wychowankowie dalej utrzymują z nami kontakt, proszą o radę, a także dzielą się swoimi życiowymi sukcesami. Poznajemy ich partnerów oraz dzieci, widzimy jak całkowicie się usamodzielniają. Jest to dla nas zawsze niesamowitą motywacją na przyszłe lata pracy w MOPR.

Podsumowując te 10 lat, chcemy życzyć naszym usamodzielnianym wychowankom wielu sukcesów oraz podziękować za wszystkie lata współpracy i zaufania, którymi nas obdarzyli.