Każdego roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu podejmują starania, by propagować rodzicielstwo zastępcze, podnosić prestiż tej roli oraz pozyskiwać kandydatów na przyszłych rodziców zastępczych.  

25 września 2020r. w godzinach od 14.00 do 17.00, w Muszli Koncertowej w Świnoujściu odbyła się impreza miejska pod hasłem „Kampanii Promującej Rodzicielstwo Zastępcze”.       

W czasie trwania imprezy, pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego, udzielali informacji zainteresowanym mieszkańcom miasta, na temat rodzicielstwa zastępczego. Jest to forma opieki nad dzieckiem z zasady czasowa, orzekana przez Sąd Rodzinny, kiedy rodzice biologiczni nieprawidłowo sprawują opiekę nad dziećmi. W trakcie pobytu małoletnich w rodzinie zastępczej, prowadzona jest praca z ich rodzicami biologicznymi. Ma ona zmierzać do poprawy ich sytuacji i odzyskania opieki nad dziećmi. W tym czasie dzieci są bezpieczne w rodzinie zastępczej, która może liczyć na kompleksowe wsparcie MOPR w Świnoujściu (pomoc w pełnieniu roli rodzica zastępczego, wsparcie specjalistów, pomoc finansowa). Rodzicielstwo zastępcze może mieć różne formy. Rodziny spokrewnione (pełnoletnie rodzeństwo lub dziadkowie) nie wymagają odbycie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych. Przy rodzinach niezawodowych (niespokrewnionych lub spokrewnionych w stopniu dalszym od rodzin spokrewnionych) i zawodowych (niespokrewnione i dodatkowe będące zleceniobiorcami MOPR), szkolenie takie jest wymagane, jednak jego odbycie jest bezpłatne. Podobnie inne formy wsparcia oferowane rodzinom zastępczym przez MOPR są bezpłatne.  

W trakcie imprezy dużym zainteresowaniem cieszyły się występy Orkiestry Wojskowej z gościnnym udziałem wokalistki Amelii  Szczuchniak a także pokaz tańca w wykonaniu dzieci ze Szkoły Tańca „Rytm” Pani Karoliny Kowalskiej – Dynowskiej. O atrakcje dla najmłodszych zadbał klaun Tomi ze swoim „Tomi Show” i towarzysząca mu Piratka Pati oraz Pan Patryk Kowalski ze swoim pokazem iluzji. Podsumowaniem scenicznych atrakcji był pełen energii występ Grupy Bachata Ladies Siłownia i Fitness „Champions Academy” pod kierownictwem Pani Marty Bobińskiej. W trakcie imprezy goście mogli uczestniczyć w pokazach artystycznych oraz animacjach zorganizowanych przez pracowników Fundacji Mali Artyści i instruktorów Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu. Dla mieszkańców naszego Miasta, zarówno dużych jak i małych Hotel i Spa Trzy Wyspy w Świnoujściu przygotował smaczną grochówkę. Na uczestników chcących wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym czekali rachmistrzowie, którzy udzielali informacji i pomagali wypełnić stosowne formularze. 

Wśród zabaw królowały bańki mydlane, malowanie buziek, tworzenie bransoletek, przeciąganie liny, warsztaty chodzenia na szczudłach. Impreza cieszyła się dużym powodzeniem szczególnie wśród najmłodszych. 

Pracownicy MOPR żywią ogromną nadzieję, że wśród widzów znalazły się osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej, które wkrótce odwiedzą Dział Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR w Świnoujściu i zgłoszą swoją kandydaturę.  

Pracownicy MOPR w Świnoujściu pragną serdecznie podziękować Wszystkim, którzy wsparli Kampanię:  

 • Prezydentowi Miasta Świnoujście Panu Januszowi Żmurkiewiczowi za objęcie Pikniku Rodzinnego honorowym patronatem, 
 • Współorganizatorowi - Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury za udostępnienie Muszli Koncertowej, Pani Aleksandrze Nowak za wielobarwne dzieła sztuki, które powstawały na twarzach dzieci, 
 • Orkiestrze Wojskowej w Świnoujściu za przepiękny koncert,  
 • Pani Karolinie Kowalskiej - Dynowskiej ze Szkoły Tańca „Rytm” oraz wszystkim dzieciom, które wystąpiły podczas pikniku,       
 • Grupie Bachata Ladies Siłownia i Fitness „Champions Academy”, 
 • Hotelowi i Spa Trzy Wyspy w Świnoujściu, 
 • Fundacji „Mali Artyści”, 
 • Sklepowi „Dekoratornia24” za bezpłatne udostępnienie sprzętu,  
 • Powiatowemu Urzędowi Pracy za bezpłatne udostępnienie namiotu, 
 • Komunikacji Autobusowej Świnoujście za możliwość umieszczenia kampanijnych plakatów w wiatach przystankowych, 
 • Panu Jarosławowi Węglarzowi właścicielowi „Piekarni – Cukierni Jarosław Węglarz”  
 • Pani Kate Promylowa za relację fotograficzną.