KD.210.17.2021

 

INFORMACJA

z dnia 18 października 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na  kierownicze stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

  1. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego

Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

Na stanowisko nie wpłynęła  w terminie żadna oferta.