1. 210.19.2021

INFORMACJA

z dnia 03 luty 2022r.

o wyniku naboru kandydatów na kierownicze stanowisko urzędnicze

        1. Nazwa i adres jednostki

           Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

           ul. Dąbrowskiego 4

           72-600 Świnoujście.

       2. Określenie kierowniczego stanowiska urzędniczego

           Kierownik Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

       3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

           Ewa Morawska – zamieszkała w  Warnowie .

       3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

           Pani Ewa Morawska spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Wykazała się dobrym     przegotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Została pozytywnie oceniona przeze
           Komisję przeprowadzającą nabór. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.