Minister Rodziny i Polityki Społecznej kontynuuje program  „Korpus Wsparcia Seniorów” na  rok 2023. Program kierowany jest do mieszkańców Miasta, którzy ukończyli 65 rok życia i  wymagają wsparcia.

Bardzo proszę o rozpowszechnienie tej informacji wśród lokalnej społeczności, aby w ramach posiadanych uprawnień i możliwości, wystosowali informację o kontynuacji programu przez Miasto. Jego realizacja obejmować będzie jeden moduł:

Moduł  mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania oraz podczas wyjść z domu, osób starszych przez dostęp do tzw. „opaski bezpieczeństwa” wraz z usługą  teleopieki.

Teleopaska z pakietem opieki ratowników medycznych umożliwia użytkownikom na szybkie powiadomienie telecentrum np. o stanie zagrażającym życie po przez wciśnięcie dużego przycisku w centralnym punkcie opaski. Opaska zaalarmuje również ratowników jeśli użytkownik np. zemdleje lub upadnie dzięki zamontowanym czujnikom ruchu.

Możliwości jakie oferuje posiadanie teleopaski to przede wszystkim poczucie bezpieczeństwa i swobody w poruszaniu się w najbliższym otoczeniu bez obaw, że w razie nagłych sytuacjach zdrowotnych nie zostanie się pozostawionym samym sobie a  zostanie mu udzielona profesjonalna pomoc.

Przystąpienie do programu jest bezpłatne.

Intencją powyższego jest prośba, aby pracownicy, sąsiedzi, mogli poinformować osoby, które zamieszkują w ich bezpośrednim sąsiedztwie, a są w wieku powyżej 65 roku życia, samotne lub zamieszkują z osobami, które nie są w stanie sprawować nad nimi dostatecznej opieki, aby zgłaszały chęć przystąpienia do programu „opieki na odległość”  w celu otrzymania opaski.

Telefon kontaktowy dla seniora w celu zgłoszenia potrzeb pracownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (91) 322-54-60  lub 539 090 787 w godzinach od 8.00 do 15.00 (w  dni robocze).