Uwaga

 

Uprzejmie informujemy, że dzień  10 listopada 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu

jest dniem wolnym od pracy za dzień 11 listopada 2023 r.

 

Podstawa prawna: art. 130 § 2 ustawy z  dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)