KAMPANIA „BIAŁEJ WSTĄŻKI”
                                          PRZECIWKO PRZEMOCY DOMOWEJ              

                         LEPIEJ MNIE KOCHAJ, NIŻ BIJ”

 

         Kampania „Białej Wstążki” to największa na całym świecie akcja mająca na celu zatrzymanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na zjawisko przemocy domowej. Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia w niej udziału. Organizowana jest po raz piętnasty w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Świnoujściu. Kampania realizowana jest pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij”
i przebiegać będzie w dniach od 20 do 30.11.2023 roku.

          Kampania edukacyjna jest jednym z elementów przeciwdziałania przemocy domowej. Przede wszystkim podnosi świadomość społeczną, by każdy z nas bez względu na płeć, wyznanie, kolor skóry, upodobania miał równe prawa do zapewnienia sobie bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego, ekonomicznego oraz poszanowania własnej godności.

          Z plakatów rozpropagowanych na terenie naszego Miasta będzie się można dowiedzieć o terminach warsztatów, dyżurów, szkoleń i punktów konsultacyjnych prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji oraz specjalistów z dziedziny przeciwdziałania przemocy domowej.

             Szczegółowy program tegorocznej Kampanii „Białej Wstążki” pod hasłem „Lepiej mnie kochaj, niż bij” zamieszczony został poniżej. Jeszcze raz wszystkich Państwa zapraszamy serdecznie do wzięcia w niej udziału.