Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje kandydatów na sprawujących rodzinną pieczę zastępczą.

Zostając rodzicem zastępczym pomagasz dziecku, którego rodzice w sposób niewłaściwy wywiązywali się ze swojej roli opiekuńczej i wychowawczej. Przyjmujesz do swojego domu dziecko, które potrzebuje stabilizacji, troski i odpowiedniego wychowania. Rodzicielstwo zastępcze jest szlachetną rolą, ratunkiem dla pozbawionych opieki i miłości czy krzywdzonych dzieci.

Jak zostać rodzicem zastępczym? Przede wszystkim zapraszamy do nas – odpowiemy na wszystkie Twoje pytania, zapewnimy bezpłatne szkolenie dla kandydatów na sprawujących rodzinną pieczę zastępczą. O powierzeniu dziecka rodzicom zastępczym może zdecydować wyłącznie Sąd Rodzinny, u nas możesz otrzymać pomoc prawną w kwestii sformułowania wniosku do Sądu.

Czy rodzicielstwo zastępcze to powołanie czy zawód? Powołanie oczywiście! Ale czy wiesz, że może to być też Twój zawód? Przyjdź i dowiedz się więcej o rodzinach zastępczych zawodowych, pogotowiu rodzinnym i rodzinnym domu dziecka.

Na co możesz liczyć ze strony pracowników MOPR? Bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, rodzinną, szkolenia, spotkania grupy wsparcia. Także na pomoc finansową i wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Gdzie nas znaleźć? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, Dział Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego (pokoje: 107 na I piętrze, 209 na II piętrze, tel. 091/3225496, 3225483).

Poza tym:

http://www.mopr.swinoujscie.pl/

https://www.facebook.com/rodzicielstwozastepcze/