„ŚWIADCZENIA NA OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022”

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu przyjmują wnioski o przyznanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków rodzinnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Druki wniosków dostępne są na stronie https://www.mopr.swinoujscie.pl/dokumenty-do-pobrania.html#131-wnioski-dzial-swiadczen-rodzinnych oraz w siedzibie MOPR przy ul. Dąbrowskiego 4 (na korytarzu II-go piętra).

Wnioski są przyjmowane w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Dąbrowskiego 4 w dni powszednie w godzinach 8:00 – 15:00 w następujących pokojach:

- zasiłki rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy – pok. 216, nr tel. 91 32 25 480,

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – pok. 218, nr tel. 91 32 25 465.

Terminy rozpatrywania wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczeń i ich wypłaty są zależne od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami i tak:

  1. świadczenie z funduszu alimentacyjnego

- wnioski z lipca i sierpnia 2021r. – do dnia 31 października 2021r.,

- wnioski z września 2021r. – do dnia 30 listopada 2021r.,

- wnioski z października 2021r. – do dnia 31 grudnia 2021r.,

- wnioski z listopada 2021r. – do dnia 31 stycznia 2022r.,

- wnioski z grudnia 2021r. i stycznia 2022r. – do dnia 28 lutego 2022r.

  1. zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy

- wnioski z lipca i sierpnia 2021r. – do dnia 30 listopada 2021r.,

- wnioski z września i października 2021r. – do dnia 31 grudnia 2021r.,

- wnioski z listopada i grudnia 2021r. – do dnia 28 lutego 2022r.

 

Wypłaty wszystkich przyznanych świadczeń za dany miesiąc realizowane są do końca tego miesiąca.

Zachęcamy Państwa do składania e-wniosków za pomocą portalu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - empatia.mrpips.gov.pl .