W dniu 26 listopada 2021 r. w Świnoujściu zakończyła się organizowana po raz czternasty przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Kampania „ Białej wstążki”.

Na świecie, jest to największa międzynarodowa akcja, mająca na celu przerwanie milczenia oraz zatrzymanie zjawiska przemocy wobec kobiet. Kampania zmierza do włączenia mężczyzn w przeciwdziałanie przemocy wobec płci przeciwnej. Do akcji przyłącza się co roku wiele miast i instytucji z różnych państw, w tym z Polski.

W Świnoujściu, Kampania trwała od 15 do 26 listopada 2021 r. W jej trakcie w SOWOPR  czynny był  punkt konsultacyjny dla mieszkańców miasta, w którym można było skorzystać ze specjalistycznego poradnictwa z dziedziny przeciwdziałania przemocy. W dniu 17 listopada 2021 r. odbył się warsztat dla uczestniczek grupy wsparcia pod nazwą „ Konstruktywne strategie radzenia sobie z emocjami - zajęcia relaksacyjne”. Ponadto, przeprowadzono warsztaty dla uczniów oraz przedszkolaków uczęszczających do części świnoujskich placówek.

Międzynarodowa Kampania „ Białej wstążki” organizowana w Świnoujściu pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj, niż bij ”, stanowi niewątpliwie jeden z niezbędnych elementów służących do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. Dlatego też przedsięwzięcie to od lat gości również i w naszym mieście.