Świnoujście, dnia 30 maja 2022 roku

Mieszkańcy Miasta Świnoujście

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa poinformować, iż Ośrodek Badań Społecznych ALstat z Poznania na zlecenie Gminy Miasto Świnoujście realizuje obecnie projekty pod tytułem:
Badanie jakości życia mieszkańców Świnoujścia w wieku 50 lat i więcej,
Badanie sytuacji świnoujskich rodzin z dziećmi do 18 roku życia.
Wyniki badań posłużą do weryfikacji celów polityki senioralnej oraz rodzinnej dla Miasta Świnoujście. Badanie jest anonimowe. W raporcie nie znajdują się informacje, które mogłyby wpłynąć
na identyfikację respondentów. Ośrodek Badań Społecznych ALstat działa zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami praktyki zawodowej opisanymi w dokumencie ICC/ESOMAR (Międzynarodowy Kodeks Praktyki Badań Rynkowych i Społecznych) oraz ze wszystkimi zaleceniami, regulacjami wydanymi przez krajową organizację firm badania rynku.
Realizacja projektów zaplanowana jest na terenie Miasta Świnoujście, w związku z czym zwracamy się do Państwa z prośbą o udzielenie pomocy ankieterom Ośrodka Badań Społecznych ALstat i wzięcie udziału w ankiecie.
W załączeniu przekazujemy również linki do ankiet, które można wypełnić samodzielnie bez udziału ankietera:
https://www.webankieta.pl/ankieta/757123/badanie-jakosci-zycia-mieszkancow-swinoujscia-w-wieku-50-lat-i-wiecej.html
https://www.webankieta.pl/ankieta/757129/badanie-sytuacji-swinoujskich-rodzin-z-dziecmi-do-18-roku-zycia.html
Z góry dziękuję za wszelką pomoc oraz zrozumienie.

Z wyrazami szacunku

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Świnoujściu