Nabór do programów - Opieka wytchnieniowa
i Asystent osoby niepełnosprawnej

Opiekunowie osób z niepełnosprawnością mogą skorzystać
z pomocy. Urząd Miasta Świnoujście czeka na wnioski osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach opieki wytchnieniowej i asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Opieka wytchnieniowa w formie dziennej i całodobowej obejmie ogółem 11 opiekunów osób z niepełnosprawnością. Opiekunowie będą mieli szansę na zapewnienie im zastępstwa w opiece nad osobami z niepełnosprawnością a tym samym czas na odpoczynek oraz załatwienie swoich niezbędnych spraw.

Wsparciem asystenta objętych zostanie ogółem 6 osób z niepełnosprawnością. Osoby niepełnosprawne korzystające z jego usług będą miały możliwość uzyskać pomoc w czynnościach dnia codziennego, załatwianiu spraw urzędowych czy korzystaniu z dóbr kultury.

Usługa w ramach programów jest bezpłatna.  

Osoby zainteresowane udziałem w programach mogą składać karty zgłoszenia do 28 kwietnia 2023 roku.

Szczegółowe informacje o naborze uczestników można uzyskać:

na stronie www.swinoujscie.pl, zakładka: Informacja dla osób
z niepełnosprawnością;

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej, ul. Wojska Polskiego 1/2, pokój nr 107,  telefon: 91 327 86 96.