W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przeczytaj więcej:
-> Dodatek osłonowy