Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w naszym mieście odbyły się niezwykłe wizyty. Przedstawiciel władz miasta Zastępca Prezydenta - Pan Roman Kucierski w towarzystwie Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej - Pani Gabrieli Flis - Niśkiewicz, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu - Pani Gabrieli Poniedziałek - Petruk oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej odwiedzili zawodową rodzinę zastępczą Państwa Justyny i Michała Torbiaków oraz rodzinne domy dziecka Państwa Agnieszki i Mariusza Stankiewiczów oraz Państwa Wiktorii i Daniela Torbiaków. W ten sposób zawodowe formy rodzicielstwa zastępczego zostały docenione w dodatkowy, świadczący o ich docenianiu sposób.