W dniu 23 maja 2024 r. odbyło się polsko – niemieckie spotkanie studyjne pn. „Gospodarka senioralna – najlepsze praktyki” organizowane w ramach projektu „Sieć Informacyjno- Doradcza” dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg VI A Meklemburgia / Pomorze Przednie /Brandenburgia/Polska 2021-2027.

Wydarzenie miało miejsce w „Centrum Terapii Opiekuńczej” w Neubrandenburgu. Organizator zapewnił transport i tłumacza języka niemieckiego. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z innowacyjnymi rozwiązaniami, które w przyszłości mogłyby umożliwić rozbudowę komercyjnego sektora usług senioralnych oraz jego koordynację z systemem publicznej opieki medycznej. Zaprezentowano również strukturę i omówiona została praktyka stosowana w niemieckiej placówce związana z opieką długoterminową. Przedstawione zostały innowacyjne metody zastosowane w obiekcie a mające na celu ograniczanie ryzyka związanego z opieką nad osobami starszymi, poprzez między innymi biologiczne efektywne wykorzystywanie światła, którego kolorystyka i natężenie wyznaczają rytm dnia. Zapobieganie upadkom polegające na zastosowaniu sztucznej inteligencji, dzięki której system komputerowy generuje zestaw ćwiczeń, mających na celu zmniejszenie ryzyka upadku seniora.

Spotkanie było pełne wartościowych pomysłów i dyskusji, które z pewnością będą stanowiły inspiracje do działań zmierzających w kierunku zwiększenia poziomu specjalistycznych usług opiekuńczych dla naszych seniorów.