Informacje o najważniejszych zmianach związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie:

  1. Z dniem 30 czerwca 2024 r. zakończy się wsparcie obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie, wynikające z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.), polegające na zapewnieniu świadczenia pieniężnego każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, którzy na własny koszt udzielali zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

Przeczytaj więcej:
-> Wsparcie obywateli Ukrainy