Zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu udziela również wsparcia obejmującego dostęp do poradnictwa w zakresie rozwiązań wspierających rodzinę.
Rejestracja – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju 107 na I piętrze, tel. 91 322 54 96.
link do zakładki za życiem

 • Psycholog – Pani Joanna Serewa: przyjmuje w czwartki i piątki w pokoju 129 na I piętrze.

  Poradnictwo dla mieszkańców miasta, w tym osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, zainteresowanych uzyskaniem porady psychologicznej w sprawach z wyłączeniem interwencji kryzysowej i przemocy w rodzinie.

  Rejestracja – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju 107 na I piętrze, tel. 91 322 54 96.

 • Prawnik – Pan Przemysław Dziekoński: przyjmuje we wtorki i środy w pokoju 129 na I piętrze.

  Poradnictwo dla mieszkańców miasta, w tym osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, zainteresowanych uzyskaniem porady prawnej z zakresu kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego i ochrony praw lokatorów.

  Rejestracja – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju 107 na I piętrze, tel. 91 322 54 96.

 • Pedagog – Pani Elżbieta Parczewska: przyjmuje w poniedziałki w pokoju 129 na I piętrze.

  Poradnictwo dla mieszkańców miasta, w tym osób sprawujących funkcję rodziny zastępczej, prowadzących rodzinny dom dziecka i usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej, zainteresowanych uzyskaniem porady rodzinnej w sprawach z wyłączeniem interwencji kryzysowej i przemocy w rodzinie.

  Rejestracja – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w pokoju 107 na I piętrze, tel. 91 322 54 96.