Mieszkanie chronione na terenie miasta Świnoujście

Po opuszczeniu rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej, usamodzielniający mogą nadal liczyć na wsparcie ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu.  Jedną z form wsparcia jest pobyt w mieszkaniu chronionym, w którym pod okiem pracowników MOPR młodzi ludzie wkraczają w dorosłość.

Zgodnie z art. 53 ust. 7, ust. 9 i ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.) decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony. Decyzja o skierowaniu osoby do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydawana jest po dokonaniu uzgodnień pomiędzy pracownikiem socjalnym podmiotu kierującego, pracownikiem socjalnym jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkanie chronione lub organizacji pożytku publicznego prowadzącej mieszkanie chronione a osobą ubiegającą się o skierowanie do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym lub jej przedstawicielem ustawowym. Uzgodnienia mają formę pisemną i dotyczą m.in. okresu pobytu, odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia,  sposobu zgłaszania planowanej nieobecności w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione w Świnoujściu zostało udostępnione usamodzielnianym wychowankom dnia 1 czerwca 2011r. W mieszkaniu może jednocześnie zamieszkać 6 osób. Znajdują się tam 4 pokoje jednoosobowe oraz jeden pokój dwuosobowy, wspólny salon z jadalnią, kuchnia, łazienka oraz WC.

Aby uzyskać szczegółowych informacji na temat ubiegania się o miejsce w mieszkaniu chronionym należy zgłosić się do Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu II piętro, pokój 211, tel. 91 32 25 484.

Podstawa prawna:
Art. 53 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r., poz. 2268 ze zm.)