KD.210.09.2021

INFORMACJA

z dnia 16 lipca 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko psychologa

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

  1. Określenie stanowiska

Psycholog w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego

Na stanowisko nie wpłynęła  w terminie żadna oferta.