Legitymację osoby niepełnosprawnej może uzyskać osoba, która posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności z Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Uwaga ! Orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie stanowi podstawy do uzyskania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można pobrać w zakładce dokumenty do pobrania lub w: 

Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu
ul. Dąbrowskiego 4
pok. 5 - parter
tel. 91 322 54 82, 91 322 54 60 fax 91 322 54 61

Wnioski należy składać do:

Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Starzyńskiego 2
70-506 Szczecin
tel. 91 488 53 79, pok. 415 (III piętro)

Do wniosku należy dołączyć: kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu), 2 zdjęcia – osoba powyżej 16 roku życia, 1 zdjęcie – osoba poniżej 16 roku życia.

UWAGA ! Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można wysłać pocztą.