Rodzicielstwo zastępcze to bardzo szlachetna rola. Podejmując się jej, dzielisz się swoim domem i rodziną z dzieckiem, które nie ma szczęścia mieć swojej szczęśliwej rodziny i domu. Skoro tak, to oczywistym jest, że zostanie rodzicem zastępczym ma wymiar powołania. Jednak rodzicielstwo zastępcze może też być Twoją pracą. Przyjrzyj się, jakie formy pieczy zastępczej rozróżniamy.

Podstawowy podział to piecza zastępcza instytucjonalna i rodzinna.

Instytucjonalną dzielimy na: placówki opiekuńczo – wychowawcze (dawniej: domy dziecka, w których może być umieszczonych do 14 dzieci – więcej w przypadku rodzeństwa), w tym placówka typu rodzinnego (z maksymalnie 8 dzieci, więcej w przypadku rodzeństwa, jednak maksymalnie 10), regionalne placówki opiekuńczo – terapeutyczne (dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki i rehabilitacji) oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne (dla dzieci wymagających specjalistycznej opieki i oczekujących na przysposobienie).

Rodzinna piecza zastępcza jest najbardziej zbliżona do rodziny naturalnej dziecka. To po prostu rodzina lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, która zdecydowała się przyjąć pod swój dach potrzebujące opieki dziecko (uzyskawszy wcześniej niezbędne uprawnienia, o czym pisaliśmy w czerwcu 2022r.). Jeśli jesteś dziadkiem, babcią, siostrą lub bratem dziecka, które przyjmujesz do pieczy zastępczej, to będziesz spokrewnioną rodziną zastępczą. W tym wypadku ukończenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych nie jest wymagane. Z kolei, jeśli Sąd powierzy Ci opiekę nad dzieckiem niespokrewnionym lub o innym stopniu pokrewieństwa niż wyżej wskazane, to będziesz rodziną zastępczą niezawodową. W takim przypadku w Twojej rodzinie będzie mogło przebywać do  3 dzieci (więcej w przypadku rodzeństwa).

Rodzicielstwo zastępcze może też być Twoim zawodem. Jako zleceniobiorca jesteś wówczas pracownikiem MOPR i otrzymujesz wynagrodzenie. Umowa może zostać zawarta na pełnienie:

1) funkcji zawodowej rodziny zastępczej, w której może być umieszczone do 3 dzieci (więcej w przypadku rodzeństwa),

2) funkcji pogotowia rodzinnego (z ilością dzieci jak wyżej), w którym dzieci są umieszczane w przypadku nagłej konieczności ich zabezpieczenia i przebywają do zakończenia postępowania Sądu,

3) funkcji zawodowej specjalistycznej (z ilością dzieci jak wyżej) rodziny zastępczej dla:

- dzieci niepełnosprawnych,

- dzieci umieszczanych na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

- małoletnich matek z dziećmi,

4) funkcji rodzinnego domu dziecka, w którym może być umieszczone do 8 dzieci (więcej w przypadku rodzeństwa).

Drogi Czytelniku, jak widzisz, rodzicielstwo zastępcze to nie tylko powołanie ale też zawód.

Jeśli temat Cię zainteresował, zapraszam do bezpośredniego kontaktu z pracownikami Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu (ul. Dąbrowskiego 4, pokój 107 I piętro, pokój 209 II piętro, tel. 91 322 54 96, 91 322 54 83) – CAŁY CZAS POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH ?

Wypatruj też kolejnych informacji od nas. Co kwartał razem będziemy się zagłębiać w tematykę rodzicielstwa zastępczego. Następnym razem przyjrzymy się zadaniom i powinnościom rodziców zastępczych.   

Якщо ти був змушений покинути Україну у зв'язку з війною,

то ця інформація для тебе

Щоб мати змогу краще допомогти тобі і твоїй родині, ми хочемо краще зрозуміти твої потреби та плани на майбутнє

Для цього звертаємося з проханням заповнити анонімну анкету

 

Посилання на анкету укр.мовою

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1 BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

Посилання на анкету пол.мовою

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1 BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk

                                      

Код QR на анкету укр.мовою :                                          Код QR на анкету польською мовою :

Дуже дякуємо за участь в опитуванні !

UCHODŹCO,

BY MÓC LEPIEJ POMÓC TOBIE I TWOJEJ RODZINIE,

CHCEMY POZNAĆ TWOJE POTRZEBY I PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ,

DLATEGO ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ

O WYPEŁNIENIE ANONIMOWEJ ANKIETY

Link do ankiety w języku ukraińskim

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1 BmgOQ1yhbEaFUNFRMN1pNV1lWNFZXNVNLWEdJVFk0RjJIVSQlQCN0PWcu

Link do ankiety w języku polskim

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=JIxfIDXjVkCAcEBya3Enh5oKWWYSaS1 BmgOQ1yhbEaFUQlpaVlVIOVRGNE44MjhWU0xHSlczOUdFNyQlQCN0PWcu&lang=uk

 

                                            

Kod QR do ankiety w j. ukraińskim:                                   Kod QR do ankiety w j. polskim:

ZA UDZIAŁ W ANKIECIE SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!