W dniu 08 listopada 2021 roku w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu odbyło się spotkanie z psychologiem z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, w ramach prowadzonego przez ten Ośrodek projektu pod nazwą „Region Dobrego Wsparcia”. W spotkaniu wzięli udział opiekunowie osób niepełnosprawnych, a jego celem było utworzenie grupy wsparcia, która przy pomocy specjalisty z czasem przekształci się w grupę samopomocową. Zadaniem i celem grupy jest przede wszystkim wymiana doświadczeń oraz udzielanie wzajemnego wsparcia. Opiekowanie się bowiem osobami niepełnosprawnymi na co dzień wymaga od opiekunów wielu wyrzeczeń, nakładu pracy i pełnej dyspozycyjności i poświęcenia.

Zachęcamy do zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu osób na co dzień opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, chętnych do uzyskania bądź przekazania swojego wsparcia innym.

Kolejne spotkanie grupy odbędzie się 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 10, w siedzibie MOPR przy ul. J. Dąbrowskiego 4, piętro III, s. 313.

W celu zgłoszenia swojego udziału w spotkaniu lub uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 91 32 25 460 lub 471.

Serdecznie zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa do wzięcia udziału w Kampanii „ Biała wstążka” organizowanej po raz trzynasty w Świnoujściu przez Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działający w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. Kampania realizowana jest pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj niż bij” i przebiegać będzie w dniach od 15 do 26.11.2021 r.

Celem Kampanii jest przede wszystkim zwrócenie uwagi mieszkańcom Świnoujścia na społeczny problem przemocy w rodzinie, podniesienie świadomości na temat tego zjawiska, a także profilaktyka w jej przeciwdziałaniu i pomoc osobom uwikłanym w mechanizmy przemocy domowej. Biała wstążka i jej noszenie jest symbolem zobowiązania do przerwania milczenia w kwestii przemocy oraz powstrzymywania się od wszelkich form jej stosowania.

W ramach Kampanii na terenie miasta Świnoujście rozklejane będą plakaty informacyjne dla jego mieszkańców. Dowiedzieć się z nich będzie można o terminach  działania punktów konsultacyjnych prowadzonych telefonicznie przez pracowników Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Ponadto, przygotowano ulotki informacyjne dla seniorów dotyczące zjawiska przemocy, które zostaną rozpropagowane w instytucjach działających na rzecz osób starszych. W ramach corocznej współpracy ze szkołami i przedszkolami zostaną przeprowadzone warsztaty psychoedukacyjne dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo uczestniczki grupy wsparcia zostaną zaproszone do uczestnictwa w zajęciach dotyczących konstruktywnych strategii radzenia sobie z emocjami.

Szczegółowy program tegorocznej kampanii „ Białej wstążki” pod hasłem „ Lepiej mnie kochaj, niż bij” zamieszczony został poniżej. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy do wzięcia w niej udziału.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu uprzejmie informuje, iż w dniu 30 listopada 2021r. upływa termin na składanie wniosków w ramach realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W Świnoujściu Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i mieści się przy ul. Basztowej 11.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu należy złożyć w Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu do dnia 30 listopada 2021r. (dotyczy zajęć klubowych, które zostaną uruchomione i prowadzone od dnia 01 lutego 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r.)