To już 10 lat odkąd w Świnoujściu funkcjonuje mieszkanie chronione dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Powstało 1 czerwca 2011 roku decyzją Prezydenta Miasta Świnoujście. Już tego samego dnia wprowadziło się do niego troje usamodzielnianych wychowanków. Mieszkanie jest przeznaczone dla sześciu osób; w pełni wyposażone. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia.

Ze wsparcia pracowników MOPR korzystają byłe wychowanki i wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz rodzin zastępczych. Po osiągnięciu pełnoletności i opuszczeniu pieczy zastępczej często nie mają bezpiecznego miejsca, w którym mogą zamieszkać i udać się
w niełatwy proces usamodzielnienia.

To my tworzymy dla nich dom.

Codzienna współpraca z mieszkańcami opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.
Nasi wychowankowie uczą się prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, dokonują samodzielnych wyborów pod okiem i wsparciem opiekuna mieszkania. Podczas ustalania planów koncentrujemy się na ich zasobach, wspieramy ich mocne strony, pracujemy nad rozwiązaniami, które będą dla nich najlepsze. Motywujemy do kontynuowania nauki oraz podjęcia zatrudnienia pozwalającego na utrzymanie samodzielnego gospodarstwa domowego. Przez dziesięć lat ze wsparcia w mieszkaniu chronionym skorzystało 29 osób, z czego 10 osób otrzymało mieszkanie komunalne z zasobów Miasta.

Jest nam niezmiernie miło, gdy nasi usamodzielniani wychowankowie dalej utrzymują z nami kontakt, proszą o radę, a także dzielą się swoimi życiowymi sukcesami. Poznajemy ich partnerów oraz dzieci, widzimy jak całkowicie się usamodzielniają. Jest to dla nas zawsze niesamowitą motywacją na przyszłe lata pracy w MOPR.

Podsumowując te 10 lat, chcemy życzyć naszym usamodzielnianym wychowankom wielu sukcesów oraz podziękować za wszystkie lata współpracy i zaufania, którymi nas obdarzyli.

UWAGA

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu informuje, iż dzień 04.06.2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy (w zamian za święto, które przypadało w sobotę, tj. 01.05.2021 r.).

Za niedogodności przepraszamy.

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Świnoujściu

Obraz JL G z Pixabay

Rodzina jest dla człowieka niczym płótno dla artysty. Przelewamy na nie nasze najwspanialsze marzenia. Kreślimy je często w sposób niedoskonały i nieudolny, ale wszyscy jesteśmy przecież zaledwie amatorami w sztuce życia. Jeśli jednak nie skupiamy się na roztrząsaniu własnych pomyłek, z czasem powstają w ten sposób prawdziwe arcydzieła. Z czasem uczymy się także, że to nie piękno końcowego efektu godne jest najwyższej pochwały, lecz wysiłek, jaki wkłada się w jego malowanie.”

/Richard Paul Evans/

Szanowni Rodzice Zastępczy,

dziękujemy za dar, jaki wnosicie w życie dzieci, które bez Waszej troski i pomocy nie miałyby szansy na dorastanie w rodzinie, w otoczeniu ludzi, którym na Nich zależy. Dziękujemy, że przygotowujecie dzieci do dobrego, samodzielnego życia, poświęcając swój czas i energię, za to, że dzielicie się miłością. Niech dobro wraca do Was codziennie, przynosząc radość, zdrowie i wszystko co najlepsze.

Dyrektor Gabriela Poniedziałek-Petruk wraz z pracownikami MOPR w Świnoujściu

30 maja 2021r. Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Ogłoszenie
na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego
dla osób stosujących przemoc.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 05 maja 2021 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.00 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej
liczby uczestników.


Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zaprasza do składania ofert  na prowadzenie programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących zachowania przemocowe.

Kwalifikacje osób składających oferty muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno edukacyjne ( Dz. U.  z 2011 r. Nr 50, poz. 259 ).

Oferty należy składać w terminie do dnia 29 kwietnia 2022 r. w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, ul. Dąbrowskiego 4, III piętro, pokój 314, do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje udziela w godzinach 08.00 – 15.30 Pani Agnieszka Zygarlicka – kierownik Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Dąbrowskiego 4, pok. 202, Tel. 91 322-54 -81.

Program będzie realizowany po zebraniu odpowiedniej liczby uczestników.