KD.210.16.2021

 

INFORMACJA

z dnia 15 października 2021r.

o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko urzędnicze

 

  1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
ul. Dąbrowskiego 4
72-600 Świnoujście.

  1. Określenie stanowiska urzędniczego

Inspektor do spraw organizacyjnych.

  1. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Pani Patrycja Pysz-Różycka zamieszkała w Wolinie.

  1. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

Pani Patrycja Pysz –Różycka  spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Wykazała się wiedzą merytoryczną i dobrym przegotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Została pozytywnie oceniona przeze Komisję przeprowadzającą nabór. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje,
że od dnia 1 września 2021 r. przy każdym z Oddziałów PFRON uruchomione zostało Centrum informacyjno-doradcze dla osób
z niepełnosprawnością (CIDON).

Każdego roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu podejmują starania, by propagować rodzicielstwo zastępcze, podnosić prestiż tej roli oraz pozyskiwać kandydatów na przyszłych rodziców zastępczych.  

25 września 2020r. w godzinach od 14.00 do 17.00, w Muszli Koncertowej w Świnoujściu odbyła się impreza miejska pod hasłem „Kampanii Promującej Rodzicielstwo Zastępcze”.