Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Dnia 20 maja 2022r. wraz z rodzinami zastępczymi i dziećmi, Dyrektor MOPR – Pani Gabriela Poniedziałek – Petruk, Zastępca Dyrektora MOPR – Pani Agnieszka Łatkowska oraz pracownicy Działu Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego świętowali Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Piknik odbył się na terenie stadniny – Hipoterapia „Kopytko”. W imprezie wzięły udział także liderki Klubu Rodzica Zastępczego – Panie Ania i Patrycja oraz Stowarzyszenie Winkids. Było mnóstwo atrakcji dla dzieci: przejażdżki konne, przejażdżki bryczką, gry i zabawy, grill dla starszych i młodszych, trampolina, robienie ozdób dla dzieci. Poczęstunek w formie pysznych słodkości otrzymaliśmy od wspierających rodzicielstwo zastępcze i działania MOPR: Cafe Sonata i Cukierni Milli Vanilli. Poczęstunek zawdzięczamy także PSS "SPOŁEM", Hotelowi TRZY WYSPY, Caritas w Świnoujściu oraz Hurtowni Pani Iwony Postułki. Upominki dla dzieci zapewnili: DUET Zabawki, P.H.U. ERGO, TT Line, Laboratorium DIAGNOSTYKA, McDonald’s, Unity Line oraz ktoś, kto bardzo chciał zostać anonimowy. Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy

Zabawa była wspaniała, dopisała nam pogoda i dobre humory. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni ze spotkania. Za rok znowu będziemy świętować ten ważny dla rodziców zastępczych dzień.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zajęcia klubowe w WTZ

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu uprzejmie informuje, iż w dniu 30 czerwca 2022r. upływa termin na składanie wniosków w ramach realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Zajęcia klubowe w WTZ” adresowanego do podmiotów prowadzących Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Adresatami programu są podmioty prowadzące Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Beneficjentami programu są:

  1. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku   z podjęciem zatrudnienia,
  2. osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdujące się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji), których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

W Świnoujściu Warsztat Terapii Zajęciowej prowadzi Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i mieści się przy ul. Basztowej 11.

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu należy złożyć w Miejski Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu do dnia 30 czerwca 2022r. (dotyczy zajęć klubowych, które zostaną uruchomione i prowadzone od dnia 01 sierpnia 2022r. do dnia 31 stycznia 2023r.)

Szanowni Państwo,

w imieniu Dowódcy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża serdecznie zapraszam na uroczystości obchodów Narodowego Dnia Zwycięstwa w dniu 8 maja 2022 r.

Uroczystości rozpoczną się mszą św. w Kościele Garnizonowym pw. bł. ks. kmdr ppor. Władysława Miegonia przy ul. Piłsudskiego 43 o godz. 12.00. Po mszy ok. godz. 13.00 nastąpi przemarsz ulicami miasta na Plac Słowiański pod pomnik „Bohaterom Walki o Niepodległość Rzeczpospolitej”, gdzie o godz. 13.30 nastąpi złożenie kwiatów przez władze administracyjne i samorządowe, służby mundurowe, poczty sztandarowe, delegacje organizacji, związków, stowarzyszeń, szkół oraz mieszkańców i gości.

Z poważaniem
Janusz Żmurkiewicz
Prezydent Miasta Świnoujście