W dniu 6 marca 2024r. w Hotelu Radisson Blu Resort w Świnoujściu przy Alei Baltic Park Molo 2 odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz kolejny skorzystał z możliwości uczestnictwa w przedsięwzięciu. Cała organizacja począwszy od zgłoszenia uczestników, poprzez planowanie stanowiska aż po wspaniałą organizację samego dnia targów była na bardzo dobrym poziomie. 

Rozmowy z osobami poszukującymi pracy umacniają nas w przekonaniu, iż organizacja tego rodzaju wydarzeń pozytywnie wpływa na kształtowanie rynku pracy. Była to świetna inicjatywa z punktu widzenia pracodawcy, która dała duże możliwości pozyskania potencjalnych pracowników.

W chwili obecnej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu poszukuje pracowników na stanowiskach:

  • podinspektora w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
  • psychologa w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego,
  • pracownika socjalnego w Dziale Pracy Socjalnej.

Dziękujemy za zaproszenie i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób z niepełnosprawnością w życiu zawodowym, społecznym i dostępie do edukacji.

Przeczytaj więcej:
-> „Aktywny samorząd” w 2024 roku

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Przeczytaj więcej:
-> Dodatek osłonowy

W dniu 19 stycznia 2024r. z inicjatywy Pani Gabrieli Poniedziałek – Petruk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył na Jej zaproszenie wyjątkowy gość - Pani Magdalena Różczka, wspaniała aktorka, ambasadorka rodzicielstwa zastępczego i cudowna kobieta. W spotkaniu brał udział również Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście - Pan Paweł Sujka, pracownicy MOPR oraz rodzina zastępcza, jednym słowem wszyscy, którym rodzicielstwo zastępcze jest bliskie sercu.

Pani Magdalena Różczka jako ambasadorka kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze przedstawiła na spotkaniu ideę funkcjonowania swojej fundacji pod nazwą „UKOCHANI” . Fundacja zaczęła funkcjonować w styczniu 2024r. i jej celem jest aby wszystkie rodziny zastępcze w Polsce, podejmujące się trudów rodzicielstwa zastępczego poczuły się Ukochane, zaopiekowane i objęte wsparciem, nie tylko formalnym ale również takim zwyczajnym, ludzkim. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze a jego konsekwencją jest obietnica Pani Magdaleny, że nie jest to jej ostatnie spotkanie z rodzinami zastępczymi jak również mieszkańcami Świnoujścia. Jeżeli chcecie wiedzieć co jeszcze się wydarzy w tym temacie, zapraszam do śledzenia informacji na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz na stronie Facebooka „Kampanii Promującej Ideę Rodzicielstwa Zastępczego”.

Gość w MOPR

Gość w MOPR