Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, na ręce Pani Gabrieli Poniedziałek – Petruk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwiaty oraz życzenia dla wszystkich Pracowników MOPR złożył Pan Janusz Żmurkiewicz Prezydent Miasta Świnoujścia oraz Pan Paweł Sujka Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujścia.

Z powodu trwającej w tym dniu Komisji Gospodarki i Budżetu Rady Miasta Świnoujście, na której były omawiane projekty uchwał dotyczące ważnych spraw dla mieszkańców Świnoujścia, władze Miasta nie mogły wziąć udziału w spotkaniu z pracownikami MOPR.

Dnia 27 października 2022 roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wraz z Powiatową stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Świnoujściu zorganizował spotkanie dla pracowników MOPR. Tematem spotkania była profilaktyka w zakresie przeciwdziałania rakowi piersi. Każdego dnia w Polsce na raka piersi umiera aż 15 kobiet. W Polsce rak piersi stanowi ok. 23% wszystkich zachorowań. Samobadanie jest niezwykle ważne, bo aż 80% zmian w piersiach kobiety wykrywają samodzielnie (lub z pomocą partnera) na wczesnym etapie choroby. Dlatego drogie Panie – badajcie się samodzielnie i u lekarza. Panowie – przypominajcie swoim kobietom o badaniach i stójcie na straży ich zdrowia. Profilaktyka ratuje życie!!!

W niedzielę 9 października 2022r. w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu zakończyło się szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Świadectwa ukończenia szkolenia uzyskało sześć osób z terenu Miasta Świnoujście oraz dwie osoby z Powiatu Kamieńskiego, które szkoliły się u nas gościnnie. Tym samym Miasto Świnoujście zyskało trzy przyszłe rodziny zastępcze a dwie osoby, które już pełnią tę funkcję – uzupełniły swoje kwalifikacje. Kandydaci byli bardzo zadowoleni z przebiegu szkolenia, grupa nawiązała bliskie relacje, które w przyszłości będą dla Nich oparciem w pełnieniu roli rodzin zastępczych.

Szkolenie na zlecenie MOPR w Świnoujściu, zrealizowała Fundacja Rodzina Plus z Krakowa. Uczestnicy szkolenia byli bardzo zadowoleni z kompetencji szkoleniowców i sposobu prowadzenia szkolenia.   

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu, przy wsparciu Władz Miasta, stale poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych. Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu i rozmowy.