Dnia 23 listopada 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli Wojskowego Centrum Rekrutacji w Świnoujściu z Panią Gabrielą Poniedziałek - Petruk - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Panią Anetą Ciechanowską - Inspektor ds. kadr. Spotkanie dotyczyło pozyskiwania kandydatów do różnych form służby wojskowej. Po odbyciu szkolenia na chętnych czekają atrakcyjne warunki pracy i płacy. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Świnoujściu wyraził chęć pomocy w pozyskiwaniu kandydatów. Wszelkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Wojskowego Centrum Rekrutacji - https://wcrswinoujscie.wp.mil.pl

W terminie od 08 do 18.11.2023r. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Świnoujściu uczestniczyli w szkoleniu dofinansowanym ze środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Tematyka szkolenia obejmowała „Zasady pierwszej pomocy przedmedycznej oraz sztukę efektywności i skuteczności zarządzania czasem w pracy pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie”.

Pracownicy efektywnie i z zadowoleniem spędzili czas na szkoleniu. Bardzo dobra współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej w Świnoujściu i pozyskane środki finansowe umożliwiają stałe podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych naszych pracowników. Znacząco wpływają na rozwój zawodowy, a w konsekwencji motywują do dalszych działań.

Każdy z uczestników otrzymał certyfikat ukończenia danego szkolenia. 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, na ręce Pani Gabrieli Poniedziałek – Petruk Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, kwiaty oraz życzenia dla wszystkich Pracowników MOPR złożył w imieniu Pana Janusza Żmurkiewicza Prezydenta Miasta Świnoujście oraz swoim Pan Paweł Sujka Zastępca Prezydenta Miasta Świnoujście.

Życzenia oraz podziękowania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przesłał Pan Mateusz Wagemann II Wicewojewoda Zachodniopomorski.